Villkor

Skriv ut
 

Det lösenord och den inloggning du fått till rattsfall.se är personliga och får inte lämnas ut till annan. Som prenumerant på rattsfall.se ansvarar du själv för ändring av lösenord. Ändringen gör du under fliken Mina inställningar. Prenumerationen på rattsfall.se löper per kalenderår och betalas i förskott. Meddelar du som prenumerant inget annat minst en månad före varje årsskifte, påbörjas en ny prenumerationsperiod. Vill du att din prenumeration ska upphöra vänder du dig till någon av de personer du hittar under fliken Kontakta oss.

 

Om personuppgifter

Vad används dina personuppgifter till och vilka personuppgifter registreras?

När du prenumererar på rättsfallssamlingen på http://www.rattsfall.se// måste vi registrera vissa personuppgifter för att kunna hantera din prenumeration. Vi samlar in personuppgifter enbart i syfte att uppfylla vår avtalsförpliktelse i anledning av din prenumeration och för att kunna fakturera dig för prenumerationstjänsten. De personuppgifter som vi registrerar är namn, e-postadress och postadress. Vi tar hänsyn till din integritet genom att begränsa uppgifterna till ett minimum.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar är Konsumenternas Försäkringsbyrå (organisationsnummer 802009-1750).

Vilken rättslig grund har vi för att behandla dina personuppgifter?

Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig, i enlighet med paragraf 6.1.b i dataskyddslagstiftningen.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Konsumenternas Försäkringsbyrå sparar dina personuppgifter så länge som det behövs för att uppfylla vår avtalsförpliktelse gentemot dig och till dess att det inte längre finns några legala skyldigheter för oss att ha kvar informationen.

Hur lagras personuppgifterna?

Konsumenternas Försäkringsbyrå säkerställer att personuppgifterna lagras inom EU/EES på ett säkert sätt och med en adekvat skyddsnivå i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Vilka rättigheter har du enligt dataskyddslagstiftningen?

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig. Du har också rätt att begära rättelse eller radering av dina personuppgifter. Du har även rätt att begära ut personuppgifter som du själv har lämnat till Konsumenternas Försäkringsbyrå i de fall dessa uppgifter har behandlats på grund av avtal.

Du kan kontakta Försäkringsbyrån om du vill
• få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig
• begära rättelse eller radering av dina registrerade personuppgifter
• begära ut personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för de uppgifter som du själv har lämnat och som har behandlats på grund av avtal.

Du kan mejla till Försäkringsbyrån på konsumenternas@konsumenternas.se och ange vad du önskar. Vill du hellre skriva är adressen:
Konsumenternas Försäkringsbyrå,  Box 24215,  104 51  Stockholm

Om du är missnöjd

Om du vill klaga på hur Konsumenternas Försäkringsbyrå har hanterat dina personuppgifter, kan du vända dig till Datainspektionen på datainspektionen@datainspektionen.se.

 

VILLKORInnehĂ„llet är rättsligt skyddat av upphovsrätten ©Om cookies