Logga in

Användarnamn
 
 

Rattsfall.se

Rättsfall.se upphör vid årsskiftet 2018/19. Därför kommer vi inte att ta emot nya prenumeranter.

Rattsfall.se ägs av Konsumenternas Försäkringsbyrå. Rattsfall.se ersätter den tidigare tryckta utgåvan av Rättsfall Försäkring och Skadestånd, RFS. Här hittar du beslut och domar från:

  • Ansvarsförsäkringens personskadenämnd
  • Personförsäkringsnämnden
  • Nämnden för Rättsskyddsfrågor
  • Trafikskadenämnden
  • Brottsoffermyndigheten
  • Patientskadenämnden
  • Allmänna reklamationsnämnden
  • Läkemedelsskadenämnden
  • Hovrätterna och Högsta Domstolen.

Vill du veta hur vi hanterar personuppgifter kan du läsa mer om det under Villkor, se nedan. 

 

 
 
VILLKORInnehållet är rättsligt skyddat av upphovsrätten ©Om cookies